Pædagogiske metoder

Hvorfor vælge Ternen?

Du skal vælge Dagskolen Ternen, hvis der er brug for:

  • Et tilbud der tager udgangspunkt i det enkelte barns muligheder
  • Små overskuelige hold med 5 -7 elever
  • Faguddannet personale med stor specialisering herunder Brainmaps og NMT
  • En Neuropædagogisk og psykologisk forståelse
  • Et socialt tilbud i naturskønne omgivelser, der bidrager til barnets udvikling
  • Medarbejdere med relationskompetence
  • Et tilbud hvor skolefaglighed og socialpædagogisk faglighed vægtes højt
  • Et troværdigt tilbud, der kun holder fat i opgaven indtil den er løst
  • Genskabelse af troen på egne evner og elevidentitet
  • Stærkt samarbejde med familien og netværk

Ternen arbejder ud fra et fundament af neurologisk forståelse, hvor vi arbejder med den opdelte hjerne. Specifikt tager vi udgangspunkt i Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) udviklet af Dr. Bruce Perry og Childtrauma Academy, som en del af det sundhedsvidenskabelige og neuropsykologiske fundament vores pædagogiske og læringsfaglige indsats hviler på.

Pædagogisk arbejder vi med udgangspunkt i relationsfremmende indsatser som ICDP af Karsten Hundeide, AI og det fælles 3. Derudover benytter vi en systemisk-narrativ tilgang til den socialpædagogiske ind­sats. Vi ser altså både på de mønstre og strukturer, der er i og omkring barnet samtidig med, at vi er nysgerrige på barnets historie og italesættelse af sig selv. Der laves en individuel plan for arbejdet med det enkelte barn. Vi møder barnet positivt og med glæde. Vi fokuserer på barnets muligheder og succeser og forsøger hele tiden at vise veje til mere trivsel.