Undervisningens struktur og tilrettelæggelse

Hvorfor vælge Ternen?

Du skal vælge Dagskolen Ternen, hvis der er brug for:

  • Et tilbud der tager udgangspunkt i det enkelte barns muligheder
  • Små overskuelige hold med 5 -7 elever
  • Faguddannet personale med stor specialisering herunder Brainmaps og NMT
  • En Neuropædagogisk og psykologisk forståelse
  • Et socialt tilbud i naturskønne omgivelser, der bidrager til barnets udvikling
  • Medarbejdere med relationskompetence
  • Et tilbud hvor skolefaglighed og socialpædagogisk faglighed vægtes højt
  • Et troværdigt tilbud, der kun holder fat i opgaven indtil den er løst
  • Genskabelse af troen på egne evner og elevidentitet
  • Stærkt samarbejde med familien og netværk

Dagskolen Ternens undervisning tilrettelægges af lærere, og i alle teams arbejder lærere og pædagoger sammen om at hjælpe barnet med at indfri sit faglige potentiale, uanset udgangspunktet.

Ternens undervisning foregår i små klasser med 3-7 elever, så der er tid til at komme omkring den enkelte elevs faglige udfordringer. Ternen benytter sig i hverdagen også af faglige ekskursioner og den dejlige natur, der omgiver os i den daglige undervisning.

På Ternen gør vi brug af det bedste undervisningsmateriale, der er på markedet. Elever på Terrnen skal både øge deres faglige niveau og træne deres læringsfærdigheder. Vi hjælper derfor også eleven med at op- og udbygge elevens digitale kompetencer, således at en tilbagevenden til et mindre indgribende tilbud ikke bliver fulgt af et nederlag på grund af manglende færdigheder. Alle elever på Ternen får egen iPad eller computer afhængig af alder til brug i undervisningen.