Om Ternen

Hvorfor vælge Ternen?

Du skal vælge Dagskolen Ternen, hvis der er brug for:

  • Et tilbud der tager udgangspunkt i det enkelte barns muligheder
  • Små overskuelige hold med 5 -7 elever
  • Faguddannet personale med stor specialisering herunder Brainmaps og NMT
  • En Neuropædagogisk og psykologisk forståelse
  • Et socialt tilbud i naturskønne omgivelser, der bidrager til barnets udvikling
  • Medarbejdere med relationskompetence
  • Et tilbud hvor skolefaglighed og socialpædagogisk faglighed vægtes højt
  • Et troværdigt tilbud, der kun holder fat i opgaven indtil den er løst
  • Genskabelse af troen på egne evner og elevidentitet
  • Stærkt samarbejde med familien og netværk

Ternen blev stiftet i 2005 af Søren Lind. Idéen til Ternen udsprang af et opholdssted, som havde behov for et skoletilbud til de elever, der havde brug for en ekstra indsats. I begyndelsen var man meget inspireret af miljøterapien. I dag benyttes en anden pædagogik, men den læringspædagogiske tilgang med stor differentiering og mange natur- og projektarbejdsformer, findes stadig. Ternens mange traditioner har også rod helt tilbage til begyndelsen – for eksempel Barnets Træ.

Vi ser behandling og læring som to gensidigt forbundne tilgange til dels at arbejde med vores elevers vej igennem deres skoleforløb på Ternen eller tilbage til et liv med skole og dels til at at hjælpe dem med at skabe deres vej igennem livet.

Ternen arbejder i dag ud fra et fundament af neurologisk forståelse, hvor vi arbejder med den opdelte hjerne. Specifikt tager vi udgangspunkt i Neurosequential Model of Therapeutics (NMT), som er en del af det sundhedsvidenskabelige og neuropsykologiske fundament, vores pædagogiske og læringsfaglige indsats hviler på.

Den fysiske ramme er en stor villa med moderne tilbygninger på en stor naturskøn grund på Jydebjergvej i Gribskov tæt ved vandet. Udadtil ligner det ikke en skole, men indenfor er der både klasserum og digitale tavler. Den fysiske ramme har udviklet sig ligesom elevtallet i dag er noget større. Ternen er godkendt til at have op til 40 elever ad gangen. Men målet er stadig at hjælpe børn, som af den ene eller anden grund ikke trives og udvikler sig i det almene skolesystem til en bedre fremtid.

I 2019 overtog Dagskolen Ternen Smidstrup Farmen, som ligger 500 meter fra Dagskolens hovedbygning. Her er der i dag en naturskole med husdyr og let landbrug, som inddrages i elevernes hverdag.