Dokumentation af mikroudviklinger er vitalt for vejledningen

En UU-vejleder med vejledningsforpligtelsen for eleverne på Ternen peger på tre aspekter hos Ternen, der er vitale for, at eleverne får et godt udbytte af UU-vejledningen og den bedst mulige uddannelsesmæssige udvikling.

Ternen respekterer hans rolle som UU-vejleder og den ramme, han arbejder indenfor. Ternen dokumenterer og italesætter ’mikroudviklinger’ hos eleverne og arbejder med at ændre deres selvbillede. Det skaber håb hos dem om, at de magter at tage en uddannelse.

– Jeg kender jo ikke de unge fra dagligdagen. Her hjælper det mig, at Ternen er god til at observere de små udviklinger, dem fra punkt A og et lille stykke frem mod punkt B. Det kan godt være, at de ikke er uddannelsesparate før punkt B. Men de små observationer kan jeg bruge til at tale med dem om, hvilke muligheder der er for yderligere udvikling, siger han.

UU-vejleder