En god samarbejdspartner

En børn- og ungechef, hvis kommune bruger Ternen, siger, at Ternens parathed til at gå i dialog om kommunens ønsker og behov giver hende tillid til stedet.

– Vi oplever et sted med en stærk vilje til at gøre det godt skolefagligt og behandlingsmæssigt. Jeg er tryg ved, at de vil strække sig langt, og at de fagligt vil kunne håndtere, hvis vi har nogle særlige ønsker, siger hun.

Det er hendes klare indtryk efter besøg på stedet, at Ternen har fokus på, at børnene og de unge skal lære noget, ud over at have tryghed, ro og omsorg. Også ift. fremtidige bestræbelser på fra kommunens side at vurdere og måle børns trivsel og læringsprogression har børn- og ungechefen tillid til Ternen.

– Jeg ser et sted, der vil dialogen med os for at finde ud af, hvad vi har brug for af dem, siger hun.

Børn- og ungechef