Pædagogik og behandling

Hvorfor vælge Ternen?

Du skal vælge Dagskolen Ternen, hvis der er brug for:

  • Et tilbud der tager udgangspunkt i det enkelte barns muligheder
  • Små overskuelige hold med 5 -7 elever
  • Faguddannet personale med stor specialisering herunder Brainmaps og NMT
  • En Neuropædagogisk og psykologisk forståelse
  • Et socialt tilbud i naturskønne omgivelser, der bidrager til barnets udvikling
  • Medarbejdere med relationskompetence
  • Et tilbud hvor skolefaglighed og socialpædagogisk faglighed vægtes højt
  • Et troværdigt tilbud, der kun holder fat i opgaven indtil den er løst
  • Genskabelse af troen på egne evner og elevidentitet
  • Stærkt samarbejde med familien og netværk

Dagskolen Ternens mål er, at eleverne vender tilbage til et mindre indgribende tilbud. Vi sender elever retur til folkeskolen, efterskoler, eller igennem en 9. eller 10. klasses afgangsprøve.

På Ternen arbejder vi pædagogisk med at hjælpe vores elever til at opbygge nye strategier og handlemuligheder. Vores læringspædagogik og udviklingspædagogik går hånd i hånd og tager udgangspunkt i det enkelte barn.

Det kræver et stærkt nærvær at kunne se og forstå barnet. Det kræver en høj faglighed både i tilgangen og i valg af indsats og det kræver troværdighed i relationens opbygning. På den måde afspejler vores valg af værdier sig også i den praktiske hverdag.