Dokumentation

Hvorfor vælge Ternen?

Du skal vælge Dagskolen Ternen, hvis der er brug for:

  • Et tilbud der tager udgangspunkt i det enkelte barns muligheder
  • Små overskuelige hold med 5 -7 elever
  • Faguddannet personale med stor specialisering herunder Brainmaps og NMT
  • En Neuropædagogisk og psykologisk forståelse
  • Et socialt tilbud i naturskønne omgivelser, der bidrager til barnets udvikling
  • Medarbejdere med relationskompetence
  • Et tilbud hvor skolefaglighed og socialpædagogisk faglighed vægtes højt
  • Et troværdigt tilbud, der kun holder fat i opgaven indtil den er løst
  • Genskabelse af troen på egne evner og elevidentitet
  • Stærkt samarbejde med familien og netværk

Ternens indsats tager sit afsæt i en kommunalt udarbejdet handleplan. Ud fra de mål, der er skitseret her og som er afstemt i forbindelse med visitationen, tilrettelægger teamet den udviklingspædagogiske og læringspædagogiske indsats for det enkelte barn.

I det omfang, det er muligt, involveres barnet i målsætningen. Der dokumenteres løbende i klasseloggen på skoleintra, hvor familie og samarbejdspartnere kan følge med i udviklingen. Derudover samles teamet forud for de halvårlige konsultationer / statusmøder og udarbejder en opdateret elevplan, som er Ternens bud på en statusskrivelse med anbefalinger for den kommende periode.

Elevplanerne indeholder både en afrapportering i forhold til arbejdet med de skolefaglige niveauer og de opnåede socialpædagogiske resultater.  Hver elev evalueres løbende på teammøder og i teamsupervision og Ternen udarbejder Brainmaps i samarbejde med vores eksterne NMT-uddannede supervisor, som bliver omdrejningspunktet for den pædagogiske indsats.