Supervision

Hvorfor vælge Ternen?

Du skal vælge Dagskolen Ternen, hvis der er brug for:

  • Et tilbud der tager udgangspunkt i det enkelte barns muligheder
  • Små overskuelige hold med 5 -7 elever
  • Faguddannet personale med stor specialisering herunder Brainmaps og NMT
  • En Neuropædagogisk og psykologisk forståelse
  • Et socialt tilbud i naturskønne omgivelser, der bidrager til barnets udvikling
  • Medarbejdere med relationskompetence
  • Et tilbud hvor skolefaglighed og socialpædagogisk faglighed vægtes højt
  • Et troværdigt tilbud, der kun holder fat i opgaven indtil den er løst
  • Genskabelse af troen på egne evner og elevidentitet
  • Stærkt samarbejde med familien og netværk

Ternen benytter sig af ekstern supervision.

Arbejdet med målgruppen kan til tider være krævende, og supervisionen er væsentlig for at sikre, at vi hele tiden arbejder med det rigtige fokus og ser den enkelte elevs ressourcer.

Der gives kvartalsvis supervision til hele den pædagogiske personalegruppe (lærere og pædagoger), der gives sagssupervision på teamniveau og der gives supervision i forhold til metoder på både team og personaleniveau.