Samarbejde med familien

Hvorfor vælge Ternen?

Du skal vælge Dagskolen Ternen, hvis der er brug for:

  • Et tilbud der tager udgangspunkt i det enkelte barns muligheder
  • Små overskuelige hold med 5 -7 elever
  • Faguddannet personale med stor specialisering herunder Brainmaps og NMT
  • En Neuropædagogisk og psykologisk forståelse
  • Et socialt tilbud i naturskønne omgivelser, der bidrager til barnets udvikling
  • Medarbejdere med relationskompetence
  • Et tilbud hvor skolefaglighed og socialpædagogisk faglighed vægtes højt
  • Et troværdigt tilbud, der kun holder fat i opgaven indtil den er løst
  • Genskabelse af troen på egne evner og elevidentitet
  • Stærkt samarbejde med familien og netværk

Samarbejde med familien
Ternens elever har desværre ofte erfaring med, at man ikke kan stole på de voksne. Det er derfor vigtigt for Ternen at have et tæt samarbejde med familien, hvad enten eleven bor hos sin biologiske familie, i pleje eller på et opholdssted.

Den tætte kontakt er en forudsætning for, at barnet kan være tryg i, at de voksne omkring det er afstemte og har ”styr” på situationen omkring barnets skolegang og udvikling. Derfor skrives der også hyppige orienteringer til hjemmet via skoleintra.

Hver elev har en kontaktvoksen, som holder tæt kontakt med barnets bopæl og som ugentligt har en telefonisk samtale om stort og småt, for at orientere om ugen, der er gået, rydde misforståelser af vejen og sikre at indsatsen omkring barnet er afstemt.