Undervisning

Hvorfor vælge Ternen?

Du skal vælge Dagskolen Ternen, hvis der er brug for:

  • Et tilbud der tager udgangspunkt i det enkelte barns muligheder
  • Små overskuelige hold med 5 -7 elever
  • Faguddannet personale med stor specialisering herunder Brainmaps og NMT
  • En Neuropædagogisk og psykologisk forståelse
  • Et socialt tilbud i naturskønne omgivelser, der bidrager til barnets udvikling
  • Medarbejdere med relationskompetence
  • Et tilbud hvor skolefaglighed og socialpædagogisk faglighed vægtes højt
  • Et troværdigt tilbud, der kun holder fat i opgaven indtil den er løst
  • Genskabelse af troen på egne evner og elevidentitet
  • Stærkt samarbejde med familien og netværk

Målet for undervisningen på Ternen er at give eleven succesoplevelser i læringssituationer, og at få den enkelte elevs faglige niveau i faget så højt op som muligt.  Eleven skal på sigt fagligt have mulighed for at begå sig i et mindre indgribende tilbud.

Vi møder eleven med en forventning om, at eleven selvfølgelig kan lære, fordi vi fra forskningen ved at lærerens relationskompetencer og høje forventningssæt til elevens læringspotentiale er altafgørende for elevens faglige udvikling.

Undervisningen gør brug af en høj grad af undervisningsdifferentiering og en udvidet brug af forskellige læringsformer, så den i videst mulige omfang stimulerer elevens lyst og evne til læring.