Naturskole

Hvorfor vælge Ternen?

Du skal vælge Dagskolen Ternen, hvis der er brug for:

  • Et tilbud der tager udgangspunkt i det enkelte barns muligheder
  • Små overskuelige hold med 5 -7 elever
  • Faguddannet personale med stor specialisering herunder Brainmaps og NMT
  • En Neuropædagogisk og psykologisk forståelse
  • Et socialt tilbud i naturskønne omgivelser, der bidrager til barnets udvikling
  • Medarbejdere med relationskompetence
  • Et tilbud hvor skolefaglighed og socialpædagogisk faglighed vægtes højt
  • Et troværdigt tilbud, der kun holder fat i opgaven indtil den er løst
  • Genskabelse af troen på egne evner og elevidentitet
  • Stærkt samarbejde med familien og netværk

Naturskolen

Dagskolen Ternen overtog den 1. oktober 2019 Smidstrup Farmen, som er inddraget i Ternens undervisnings- og behandlingstilbud. Smidstrup Farmen ligger 500 meter fra skolen og understøtter i det daglige Ternens faglighed, hvor børn og unges møde og oplevelser med natur og dyr, bidrager positivt til den enkeltes udvikling.

På Naturskolen følger vi årets gang på et lille landbrug med dyr og afgrøder. Her vil børn og unge opleve samvær med køer, heste, geder, får, kaniner, ænder, høns m.m.

På Naturskolen kan vi have daglige undervisnings- og behandlingsaktiviteter i alle fag samt afholde tværfaglige uger og emnedage. Naturskolen er ligeledes et naturligt element i vores behandling, hvor børnene kan opleve, hvordan naturen og dyrene kan skabe ro i og omkring dem.

I første omgang tilbydes Naturskolen udelukkende til Ternens egne elever men vi vil med tiden udvikle undervisnings- og behandlingsydelser, der kan tilbydes skoler og institutioner i lokalområdet.