Hverdagen på Ternen

Hvorfor vælge Ternen?

Du skal vælge Dagskolen Ternen, hvis der er brug for:

  • Et tilbud der tager udgangspunkt i det enkelte barns muligheder
  • Små overskuelige hold med 5 -7 elever
  • Faguddannet personale med stor specialisering herunder Brainmaps og NMT
  • En Neuropædagogisk og psykologisk forståelse
  • Et socialt tilbud i naturskønne omgivelser, der bidrager til barnets udvikling
  • Medarbejdere med relationskompetence
  • Et tilbud hvor skolefaglighed og socialpædagogisk faglighed vægtes højt
  • Et troværdigt tilbud, der kun holder fat i opgaven indtil den er løst
  • Genskabelse af troen på egne evner og elevidentitet
  • Stærkt samarbejde med familien og netværk

Hverdagen på Ternen tager udgangspunkt i tryghed, forudsigelighed og struktur. Der kræves tydelige voksne med en stærk indre ro og et højt fagligt selvværd.

Vores elever møder ind kl. 8.15 og ankommer enten med vores egne busser eller bliver transporteret af hjemmet.

Formiddagene er præget af traditionel faglig undervisning i klasselokalet, ofte i mindre hold og med tæt voksenstøtte.

Der er større pauser med spisning imellem kl. 9 og 10 samt imellem kl. 11.30 og 12.00. Ternen sørger for mad til alle elever i disse pauser.

Eftermiddagene veksler ofte imellem værksteder og mere udadrettede aktiviteter.

Skoledagene slutter kl. 15, hvor vi siger fælles farvel til hinanden. Om fredagen slutter skoledagen dog allerede kl. 13, da flere af vores elever har skiftedage, aflastning eller samvær i weekenderne.

Elevrådet
For at sikre, at eleverne oplever en grad af medansvar for hverdagen på Ternen og bidrage til den almene demokratiske dannelse, har Ternen et elevråd. Elevrådet drives af Ternens leder og der er klasserepræsentanter fra hver klasse. Klasserepræsentanterne vælges for et skoleår ad gangen. Elevrådet har deres eget budget og holder møde 4-6 gange på et år.