Hvad fagfolk, forældre og elever
siger om Ternen

En god samarbejdspartner

En børn- og ungechef, hvis kommune bruger Ternen, siger, at Ternens parathed til at gå i dialog om kommunens ønsker og behov giver hende tillid…

Dokumentation af mikroudviklinger er vitalt for vejledningen

En UU-vejleder med vejledningsforpligtelsen for eleverne på Ternen peger på tre aspekter hos Ternen, der er vitale for, at eleverne får et…

Ternen skaber rum og udvikling for elever og familier

Som PPR-psykolog til statusmøde på Ternen har man ofte meget klare før-og-nu-billeder af den elev, der er til drøftelse på mødet…

Tænk at min søn snart skal op til 9. klasses afgangsprøve

Før Ternen havde Cilles 11-årige søn to forliste skoleforløb bag sig. Han havde enorme huller indlæringsmæssigt, han kunne splitte både sig…

Nu rykker han – langsomt men sikkert

Da Tulle første gang besøgte Ternen for at se, om skolen var noget for hendes søn, havde hun en god ’mavefornemmelse’. I dag – godt fire år senere…

De rummer vores to meget forskellige plejebørn

Det er trygt at vide, at man sender sine plejebørn i skole og ved, at der i den anden ende er nogle voksne, der er både kompetente og dygtige…

Lærerne på Ternen forklarer tingene, så man forstår dem

14-årige ’Isabella’ gik i en specialklasse på en folkeskole og havde koncentrationsbesvær på grund af en ADHD-diagnose…

Uden Ternens faste rammer var jeg kommet på et opholdssted

Magnus går i 9. klasse på en efterskole i Jylland, hvor han kan dyrke sin yndlingssport – at køre på løbehjul. Efter den begynder han formentlig på…