Målgruppe

Hvorfor vælge Ternen?

Du skal vælge Dagskolen Ternen, hvis der er brug for:

  • Et tilbud der tager udgangspunkt i det enkelte barns muligheder
  • Små overskuelige hold med 5 -7 elever
  • Faguddannet personale med stor specialisering herunder Brainmaps og NMT
  • En Neuropædagogisk og psykologisk forståelse
  • Et socialt tilbud i naturskønne omgivelser, der bidrager til barnets udvikling
  • Medarbejdere med relationskompetence
  • Et tilbud hvor skolefaglighed og socialpædagogisk faglighed vægtes højt
  • Et troværdigt tilbud, der kun holder fat i opgaven indtil den er løst
  • Genskabelse af troen på egne evner og elevidentitet
  • Stærkt samarbejde med familien og netværk

Målgruppe
Dagskolens målgruppe er som udgangspunkt normaltbegavede børn og unge i alderen 5 – 18 år. Enkelte børn med lavere grader af kognitive udfordringer optages dog baseret på en helhedsvurdering af barnets behov.

Tilbuddet henvender sig til elever, der af forskellige grunde ikke kan trives og udvikle sig i rammerne af den kommunale folke­skole. Målgruppen er ofte elever med socio-emotionelle vanskeligheder og diagnoser som f.eks. tilknytningsforstyrrelser, ADHD m.m. Fælles for målgruppen er, at der er vanskeligheder i forhold til socialisering og adfærd i kravsituationer, en manglende skoleidentitet og tilmed ofte 1-2 års manglende skolegang. Målgruppen kan være udadreagerende og har ofte brug for indivi­duelle løsninger i et lille tæt skolemiljø.

Ternen underviser elever fra 0-10 klasse og i særlige tilfælde også 12. skoleår.