Samarbejdsrelationer

Hvorfor vælge Ternen?

Du skal vælge Dagskolen Ternen, hvis der er brug for:

  • Et tilbud der tager udgangspunkt i det enkelte barns muligheder
  • Små overskuelige hold med 5 -7 elever
  • Faguddannet personale med stor specialisering herunder Brainmaps og NMT
  • En Neuropædagogisk og psykologisk forståelse
  • Et socialt tilbud i naturskønne omgivelser, der bidrager til barnets udvikling
  • Medarbejdere med relationskompetence
  • Et tilbud hvor skolefaglighed og socialpædagogisk faglighed vægtes højt
  • Et troværdigt tilbud, der kun holder fat i opgaven indtil den er løst
  • Genskabelse af troen på egne evner og elevidentitet
  • Stærkt samarbejde med familien og netværk

Ternen er som fondsejet privat leverandør, en del af kommunens forsyning. Det betyder, at vores elever understøttes jf. det kommunale serviceniveau i forhold til for eksempel Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Ungdommens Uddannelsesvejledning og sundhedsplejen. Disse ydelser tilgår Ternen fra Gribskov Kommune.

Derudover benytter Ternen sig af eksterne leverandører på området audiologopæd, ergoterapi samt elevpsykolog, da flere af vores elever har et højere behov for denne støtte, end det almene system kan tilbyde. De eksterne indsatser afstemmes altid med barnets hjemkommune og koordineres gennem Ternen for at sikre en helhedsorienteret indsats, der samarbejder om barnets udvikling.

Ternen har derudover tilknyttet en ekstern supervisor i forhold til almindelig supervision på personaleniveau og en neuropsykolog i forhold til den fortsatte udvikling af vores neurologiske indsats.