Videncenteret

Hvorfor vælge Ternen?

Du skal vælge Dagskolen Ternen, hvis der er brug for:

 • Et tilbud der tager udgangspunkt i det enkelte barns muligheder
 • Små overskuelige hold med 5 -7 elever
 • Faguddannet personale med stor specialisering herunder Brainmaps og NMT
 • En Neuropædagogisk og psykologisk forståelse
 • Et socialt tilbud i naturskønne omgivelser, der bidrager til barnets udvikling
 • Medarbejdere med relationskompetence
 • Et tilbud hvor skolefaglighed og socialpædagogisk faglighed vægtes højt
 • Et troværdigt tilbud, der kun holder fat i opgaven indtil den er løst
 • Genskabelse af troen på egne evner og elevidentitet
 • Stærkt samarbejde med familien og netværk

Formålet med Ternens Videncenter er, at det skal bidrage til at påvirke forståelsen og indsigten i den socialpolitiske dagsorden på de områder, Ternen beskæftiger sig med. Børn, unge og deres familier er således omdrejningspunktet.

Ternens Videncenter leverer en række ydelser, som gør Ternens interne indsats stærkere.
På baggrund af den interne erfaring, kan vi levere en række eksterne ydelser som for eksempel artikler baseret på praksis, omtale på sociale medier, kursus i magtanvendelser, konsulentbistand i forhold til inklusion i folkeskolen og ledelsescoaching af inklusionsledere.

Stabsfunktionerne vil kunne varetage ydelser som supervision, teamstøtte, psykologbistand til elever, §50 undersøgelser mv.

Forskningen, der udgår fra centeret, skal desuden bidrage til publikationer, intern uddannelse og kvalitetssikring.

Videncenter ydelser

 • Kursus i magtanvendelse, lov om voksenansvar på følgende områder: Skole, børn og unge eller voksenområdet.
 • Coaching af mellemledere
 • Det nationale netværk for Private Dagbehandlingstilbud