FAGLIGHED • NÆRVÆR • TROVÆRDIGHED

Velkommen til Dagskolen Ternen

Ternen er et socialpædagogisk dagbehandlings- og undervisningstilbud til børn og unge i den undervisningspligtige alder, som ikke trives og udvikler sig i et ordinært skoletilbud.

På Dagskolen Ternen arbejder vi hele tiden med at genskabe tilliden til egne evner og troen på, at man kan gå i skole. Her taler vi om at generobre en elevidentitet, hvor tryghed, trivsel og læring går hånd i hånd med fagligt fokus og målet om at vende tilbage til ”det almindelige” skole- og uddannelsessystem.

Her er lidt om hvad vi kan tilbyde:

Hvorfor vælge Ternen?

Du skal vælge Dagskolen Ternen, hvis der er brug for:

  • Et tilbud der tager udgangspunkt i det enkelte barns muligheder
  • Små overskuelige hold med 5 -7 elever
  • Faguddannet personale med stor specialisering herunder Brainmaps og NMT
  • En Neuropædagogisk og psykologisk forståelse
  • Et socialt tilbud i naturskønne omgivelser, der bidrager til barnets udvikling
  • Medarbejdere med relationskompetence
  • Et tilbud hvor skolefaglighed og socialpædagogisk faglighed vægtes højt
  • Et troværdigt tilbud, der kun holder fat i opgaven indtil den er løst
  • Genskabelse af troen på egne evner og elevidentitet
  • Stærkt samarbejde med familien og netværk

Værdier

Faglighed • Nærvær • Troværdighed
Vi tror på potentialet i den enkelte og holder fast i krav og udfordringer – også når det er svært. Klare linjer og forventningsafstemning giver os muligheden for at være troværdige…

Pædagogik og behandling

Dagskolen Ternen måler sin succes i, at eleverne vender tilbage til et mindre indgribende tilbud og, at vi hvert år sender elever retur til folkeskolen, til eks. en efterskole eller igennem en 9. klasses…

Hverdagen på Ternen

Hverdagen på Ternen tager udgangspunkt i tryghed, forudsigelighed og struktur. Det kræver tydelige voksne med en stærk indre ro og et højt fagligt selvværd…

Referencer

“Vi oplever et sted med en stærk vilje til at gøre det godt skolefagligt og behandlingsmæssigt. Jeg er tryg ved, at de vil strække sig langt, og at de fagligt vil kunne håndtere, hvis vi har nogle særlige ønsker”.