Årets gang på Ternen

Hvorfor vælge Ternen?

Du skal vælge Dagskolen Ternen, hvis der er brug for:

  • Et tilbud der tager udgangspunkt i det enkelte barns muligheder
  • Små overskuelige hold med 5 -7 elever
  • Faguddannet personale med stor specialisering herunder Brainmaps og NMT
  • En Neuropædagogisk og psykologisk forståelse
  • Et socialt tilbud i naturskønne omgivelser, der bidrager til barnets udvikling
  • Medarbejdere med relationskompetence
  • Et tilbud hvor skolefaglighed og socialpædagogisk faglighed vægtes højt
  • Et troværdigt tilbud, der kun holder fat i opgaven indtil den er løst
  • Genskabelse af troen på egne evner og elevidentitet
  • Stærkt samarbejde med familien og netværk

Ternen følger Gribskov kommunes ferieplan således, at alle elever sikres de 200 skoledage, de har krav på. Ud over de faste traditioner, som høstfest, julefest, fastelavn og sommerfest, tager eleverne på mindst én lejrskole om året. Der er typisk introture i skoleårets første måneder, som både har et socialt og et skolefagligt sigte.

I vinterferien (uge 7) har Ternen en skitur for elever og i uge 27 og 30 afholder vi sommer camps for vores elever, da sommerferien ellers godt kan være alt for lang.  Disse tre ture er et tilbud til vores elever. Sommer camps kan være i Danmark eller det nære udland og det er altid vores faste medarbejdere, der deltager på turene.